phm. Aleksandra Klimczak

phm. Aleksandra Klimczak

phm. Aleksandra Klimczak

Skarbniczka V Zlotu Kadry ZHP

Instruktorka ZHP, kierowniczka Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP, ukończyła studia z kierunków: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Pasjonatka sztuki ludowej, choreografka tańca ludowego. Od wielu lat współpracuje z administracją publiczną przy realizacji różnorodnych projektów o zakresie ogólnopolskim. koordynując, bądź wspierając realizację zadań o charakterze edukacyjnym i szkoleniowych. Jako wolontariuszka wspiera działania środowiska lokalnego poprzez współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami.