Łowicki

Zarezerwuj termin na V Zlot Kadry ZHP! Bądź z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu szkoleniowym kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W dniach 18-22 sierpnia spotkamy się na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Tokarni.

W ramach szlaku łowickiego możesz wziąć udział w

  1. Szlaku drużynowych w wieku od 16 do 25 roku życia w formule Odkrycia SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami:
    1. Środowisko naturalne
    2. Rozwój wspólnoty lokalnej
    3. Pokój
  2. Szlaku dla szefów Jednostek Specjalnościowych „Bądź gotów”

W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 220 zł. Szlak łowicki jest dostosowany do poziomu przewodnikowskiego.

Zgłoś się na szlak!