Warsztaty szlaku góralskiego i kaszubskiego

Uczestnicy szlaku góralskiego i kaszubskiego!

Każdy uczestnik szlaków, może zapisać się na dwa warsztaty niedzielne – na jeden warsztat z propozycji w Bloku I i jeden warsztat w Bloku II.

 

WARSZTATY

 

Blok I – zajęcia przedpołudniowe

 3,5h

Blok II – zajęcia popołudniowe

 3,5h

1. Sytuacje intymne w pracy wychowawczej.

Hm. Ewa Sidor – edukator seksualny, twórca Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

 

Warsztaty „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” przygotują kadrę do podejmowania tematyki intymności i poszanowania godności w codziennej służbie instruktorskiej. Zmierzymy się z wyzwaniem odnalezienia rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych przy jednoczesnej konieczności przestrzegania Kodeksu Dobrych Zachowań wywodzącym się z Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

10 – 20 osób.

 

1. Sytuacje intymne w pracy wychowawczej.

Hm. Ewa Sidor – edukator seksualny, twórca Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

 

Warsztaty „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” przygotują kadrę do podejmowania tematyki intymności i poszanowania godności w codziennej służbie instruktorskiej. Zmierzymy się z wyzwaniem odnalezienia rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych przy jednoczesnej konieczności przestrzegania Kodeksu Dobrych Zachowań wywodzącym się z Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

10 – 20 osób.

 

2. Jak dobrze pisać, czyli przyspieszony kurs harcerskiego autora.

Hm. Grzegorz Całek – redaktor naczelny „Czuwaj”, autor kilkuset artykułów i kilkudziesięciu książek.

 

Chcemy czy nie, lubimy czy nie – piszemy, sporo piszemy w swoim życiu, także w harcerstwie. Konspekty zajęć, materiały przygotowywane w trakcie realizacji prób instruktorskich, opinie, raporty, artykuły, informacje prasowe itd. Podczas tych krótkich (ale intensywnych) warsztatów poznamy schematy i „sztuczki”, które pozwolą pisać szybciej, w sposób bardziej zrozumiały i oczywiście bezbłędnie. A premią będzie… możliwość rozpoczęcia kariery w roli autora tekstów w miesięczniku instruktorów ZHP „Czuwaj”! J

12-18 osób.

2. Kadra niewychowawcza w świetle nowego SSI.

Hm. Grzegorz Całek – przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP.  

 

W ZHP kształtujemy instruktorów-wychowawców przez stopnie instruktorskie. To oczywiste. A co z tzw. kadrą niewychowawczą? Czy ona jest rzeczywiście niewychowawcza? A może stopnie instruktorskie są jednak także dla niej? Jeśli nie – to po co nam ta kadra i co jej zaproponować? Czas na pobudzającą, niesztampową dyskusje w świetle nowego Systemu Stopni Instruktorskich.

12-20 osób.

3.Jak zostać dobrym opiekunem próby?

Hm. Andrzej Grabowski, wiceprzewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP.
Zgodnie z SSI każdy podharcmistrz i harcmistrz może być opiekunem jakiejś próby instruktorskiej. Czy to jest jedynie przywilej czy też duża odpowiedzialność? Co możemy i powinniśmy zrobić aby być zapamiętanym w swoim środowisku jako „dobry opiekunem próby”? Na te różne problemy i pytania postaramy się odpowiedzieć na zajęciach.

12-20 osób.

3.Jak zostać dobrym opiekunem próby?

Hm. Andrzej Grabowski, wiceprzewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP.
Zgodnie z SSI każdy podharcmistrz i harcmistrz może być opiekunem jakiejś próby instruktorskiej. Czy to jest jedynie przywilej czy też duża odpowiedzialność? Co możemy i powinniśmy zrobić aby być zapamiętanym w swoim środowisku jako „dobry opiekunem próby”? Na te różne problemy i pytania postaramy się odpowiedzieć na zajęciach.

12-20 osób.

4.Odznaka Skautów Świata.

Hm. Maciej Czechowski – koordynator SWA (Scout of the Word Award) w Polsce, instruktor Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.

Serdecznie zapraszam na zajęcia o „Odznace Skautów Świata” na których dowiesz się jak otrzymać to najwyższe wyróżnienie, jak pracować z Odznaką, a także poznasz kilka nowych pojęć jak Służba SWA, Odkrycie SWA czy Społeczność SWA. Dodatkowo zaznajomisz się z innymi programami skautowymi jakie oferuje WOSM i WAGGGS a także zagrasz w gry skautowe jakich jeszcze nie znałeś.

12-20 osób.

4. Odznaka Skautów Świata.

Phm. Grzegorz Skonieczny – członek referatu wędrowniczego Chorągwi Białostockiej, członek zespołu ds. SWA.

Serdecznie zapraszam na zajęcia o „Odznace Skautów Świata” na których dowiesz się jak otrzymać to najwyższe wyróżnienie, jak pracować z Odznaką, a także poznasz kilka nowych pojęć jak Służba SWA, Odkrycie SWA czy Społeczność SWA. Dodatkowo zaznajomisz się z innymi programami skautowymi jakie oferuje WOSM i WAGGGS a także zagrasz w gry skautowe jakich jeszcze nie znałeś.

12-20 osób.

5. Jak pracując Metodą Harcerską możemy wpływać na  zdrowie naszych wychowanków?

Hm. Monika Michna – zastępczyni Komendanta Szkoły Instruktorskiej MAK, dietetyk poradni dietetycznej Fitowo, edukator promowania zdrowia i pracownik „Sanepidu”

Coraz bardziej siedzący tryb życia oraz nieprawidłowo zbilansowana dieta są główną przyczyną złego samopoczucia, licznych chorób a w konsekwencji krótszego życia. Dlatego zmiany w stylu życia i kształtowanie postaw zdrowotnych są konieczne. Zabieracie na biwaki sałatę? Czy wasz obozowy jadłospis zawiera owsianki? Wymagacie od kuchni, żeby oferowała więcej warzyw? Czy przekąski podczas spotkań kadry to owoce i bakalie? Na warsztatach dowiecie się jak tworzyć harcerstwo, żeby „było zdrowo”.

12-20 osób

5. Jak pracując Metodą Harcerską możemy wpływać na  zdrowie naszych wychowanków?

Hm. Monika Michna – zastępczyni Komendanta Szkoły Instruktorskiej MAK, dietetyk poradni dietetycznej Fitowo, edukator promowania zdrowia i pracownik „Sanepidu”

Coraz bardziej siedzący tryb życia oraz nieprawidłowo zbilansowana dieta są główną przyczyną złego samopoczucia, licznych chorób a w konsekwencji krótszego życia. Dlatego zmiany w stylu życia i kształtowanie postaw zdrowotnych są konieczne. Zabieracie na biwaki sałatę? Czy wasz obozowy jadłospis zawiera owsianki? Wymagacie od kuchni, żeby oferowała więcej warzyw? Czy przekąski podczas spotkań kadry to owoce i bakalie? Na warsztatach dowiecie się jak tworzyć harcerstwo, żeby „było zdrowo”.

12-20 osób

6. Instruktor w mediach społecznościowych – korzyści i zagrożenia. 

Hm. Tomasz Huk, doktor nauk humanistycznych – jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania  dotyczące wykorzystania mediów w tym mediów społecznościowych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Komendant Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej, członek Harcerskiego Instytutu Badawczego.

Facebook jest jednym z „najpotężniejszych” mediów społecznościowych, tworzących wirtualną przestrzeń, w której funkcjonujemy m.in. jako uczniowie, studenci, pracownicy, córki, synowie, rodzice ale również jako harcerscy instruktorzy.  Dla wychowania, które wpisane jest w misję ZHP, w sposób szczególny ważna jest ta ostatnia rola. Jak zatem realizować idee „osobistego przykładu instruktora” poprzez funkcjonowanie w Facebook’u?, Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z naszego uczestnictwa w mediach społecznościowych?, Jak kreować swój instruktorski wizerunek w tych mediach?, Gdzie jest „granica”, której jako instruktorzy nie możemy przekroczyć? To tylko nieliczne pytania, na które w trakcie dyskusji oraz praktycznego działania odpowiedź uzyska  każdy z uczestników warsztatu.

12-20 osób.

 

6. Instruktor w mediach społecznościowych – korzyści i zagrożenia. 

Hm. Tomasz Huk, doktor nauk humanistycznych – jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania  dotyczące wykorzystania mediów w tym mediów społecznościowych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Komendant Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej, członek Harcerskiego Instytutu Badawczego.

Facebook jest jednym z „najpotężniejszych” mediów społecznościowych, tworzących wirtualną przestrzeń, w której funkcjonujemy m.in. jako uczniowie, studenci, pracownicy, córki, synowie, rodzice ale również jako harcerscy instruktorzy.  Dla wychowania, które wpisane jest w misję ZHP, w sposób szczególny ważna jest ta ostatnia rola. Jak zatem realizować idee „osobistego przykładu instruktora” poprzez funkcjonowanie w Facebook’u?, Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z naszego uczestnictwa w mediach społecznościowych?, Jak kreować swój instruktorski wizerunek w tych mediach?, Gdzie jest „granica”, której jako instruktorzy nie możemy przekroczyć? To tylko nieliczne pytania, na które w trakcie dyskusji oraz praktycznego działania odpowiedź uzyska  każdy z uczestników warsztatu.

12-20 osób.

7. Metoda harcerska w pracy z instruktorami. 

Hm. Anna Pospieszna – instruktor Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, Redaktor Naczelna magazynu instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej „Harcownik Wielkopolski”, sekretarz Ruchu Programowo-Metodycznego „21”.

 

Enigmatyczne, choć często stosowane hasło – ale my rozbroimy na części pierwsze. Sprawdzimy różne style pracy w organizacji i porównamy je z metodą harcerską. Zastanowimy się jak stosować cechy i elementy metody harcerskiej czyli pracy z dziećmi, w pracy z dorosłymi. Zastanowimy się też na ile jest to potrzebne i w jakich sytuacjach.

12-20 osób.

7. Metoda harcerska w pracy z instruktorami. 

Hm. Anna Pospieszna – instruktor Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, Redaktor Naczelna magazynu instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej „Harcownik Wielkopolski”, sekretarz Ruchu Programowo-Metodycznego „21”.

 

Enigmatyczne, choć często stosowane hasło – ale my rozbroimy na części pierwsze. Sprawdzimy różne style pracy w organizacji i porównamy je z metodą harcerską. Zastanowimy się jak stosować cechy i elementy metody harcerskiej czyli pracy z dziećmi, w pracy z dorosłymi. Zastanowimy się też na ile jest to potrzebne i w jakich sytuacjach.

12-20 osób.

8. Strategia bez tajemnic.

Hm. Justyna Sikorska – członkini GK ZHP odpowiedzialna między innymi za ewaluację Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, kierowniczka Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP, szefowa Zespołu ds. ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, szefowa Biura GK ZHP, specjalistka ds. zarządzania.

Celem warsztatów będzie nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu budowania, wdrażania i ewaluacji strategii. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy teoretyczne, ale co ważniejsze przekonają się jak te poszczególne etapy wyglądają w praktyce. Nauczą się jak budować mapę, która pokazuje drogę do sukcesu organizacji. Spojrzymy na strategię, jak na sztukę dowodzenia, która ma doprowadzić nas do osiągnięcia konkretnych rezultatów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

12-20 osób.

8. Strategia bez tajemnic.

Hm. Justyna Sikorska – członkini GK ZHP odpowiedzialna między innymi za ewaluację Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, kierowniczka Harcerskiego Instytutu Badawczego ZHP, szefowa Zespołu ds. ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, szefowa Biura GK ZHP, specjalistka ds. zarządzania.

Celem warsztatów będzie nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu budowania, wdrażania i ewaluacji strategii. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy teoretyczne, ale co ważniejsze przekonają się jak te poszczególne etapy wyglądają w praktyce. Nauczą się jak budować mapę, która pokazuje drogę do sukcesu organizacji. Spojrzymy na strategię, jak na sztukę dowodzenia, która ma doprowadzić nas do osiągnięcia konkretnych rezultatów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

12-20 osób.

9.Leave No Trace.

Hm. Szymon Gackowski – Instruktor ds. Specjalności Ekologicznej Wydziału Wsparcia Specjalnościowego

Jak realizować edukację ekologiczną na miarę i potrzeby XXI wieku? Czy mój hufiec jest etyczny środowiskowo? Jak rozszerzyć ofertę programową swojego środowiska o treści przyrodnicze, w oparciu o propozycje programowe, programy skautowe i ofertę organizacji zewnętrznych? Jak zadbać, by działania harcerzy z naszych drużyn miały możliwie jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko? Czym jest Leave No Trace? Jaki wpływ na środowisko ma nasza hufcowa baza i co z tego wynika, a także jak realizować na niej wychowanie ekologiczne w praktyce? Na wiele z tych pytań odpowiedź możesz znaleźć podczas tych warsztatów.

12-20 osób

9.Leave No Trace.

Hm. Szymon Gackowski – Instruktor ds. Specjalności Ekologicznej Wydziału Wsparcia Specjalnościowego

Jak realizować edukację ekologiczną na miarę i potrzeby XXI wieku? Czy mój hufiec jest etyczny środowiskowo? Jak rozszerzyć ofertę programową swojego środowiska o treści przyrodnicze, w oparciu o propozycje programowe, programy skautowe i ofertę organizacji zewnętrznych? Jak zadbać, by działania harcerzy z naszych drużyn miały możliwie jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko? Czym jest Leave No Trace? Jaki wpływ na środowisko ma nasza hufcowa baza i co z tego wynika, a także jak realizować na niej wychowanie ekologiczne w praktyce? Na wiele z tych pytań odpowiedź możesz znaleźć podczas tych warsztatów.

12-20 osób.

10. Harcerski język dotacyjny?

Phm. Aleksandra Klimczak – kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP.

Uczestnicy warsztatów podejmą próbę „tłumaczenia” projektów harcerskich (np. biwaków, zbiórek, rajdów, szkoleń) na język dotacyjny. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o elementy obowiązującego wzoru oferty, m.in.: określenie grupy odbiorców, cele zadania, harmonogram, zasoby kadrowe i rzeczowe, wkład własny do zadania.

12-20 osób. 

10. Harcerski język dotacyjny?

Phm. Aleksandra Klimczak – kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP.

Uczestnicy warsztatów podejmą próbę „tłumaczenia” projektów harcerskich (np. biwaków, zbiórek, rajdów, szkoleń) na język dotacyjny. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o elementy obowiązującego wzoru oferty, m.in.: określenie grupy odbiorców, cele zadania, harmonogram, zasoby kadrowe i rzeczowe, wkład własny do zadania.

12-20 osób. 

11. Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów.

Hm. Katarzyna Marszałek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik akademicki w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jeśli chcesz poznać uwarunkowania konfliktów, poznać automatyczne i strategiczne formy rozwiązywania konfliktów, poznać zasady i uwarunkowania mediacji, przypomnieć sobie informacje o komunikacji interpersonalnej, doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne zwłaszcza w sytuacjach konfliktów poprzez mediacje, poznać możliwości wykorzystania mediacji w działalności harcerskiej to warsztat właśnie dla Ciebie.

12-20 osób.

11.  Wyzwania i możliwości kampanii społecznych.

Hm. Katarzyna Marszałek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik akademicki w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jeśli chcesz poznać zasady i funkcje marketingu społecznego w Polsce i zagranicą, poznać funkcje kampanii społecznych: plakatów, filmików, aukcji i innych, poznać zasady i sposoby budowania kampanii społecznych, poznać możliwości wykorzystania kampanii społecznych w działalności harcerskiej to warsztat właśnie dla Ciebie.

12-20 osób.

12.Przede wszystkim nie szkodzić – wspieranie programowo-metodyczne drużynowego ze strony kadry hufca i chorągwi.

Hm. Lucyna Czechowska – kierownik Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, szef zespołu ds. wychowania GK ZHP.

Celem warsztatu jest wypracowanie hierarchii ważności zadań wynikających z dokumentu „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” dla kadry hufca i chorągwi. Dzięki wymianie doświadczeń między praktykami jego wymiernym efektem będzie nie tylko zestaw dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie, ale także zbiór rekomendacji dla władz ZHP.

12-20 osób.

12.Blok II + 2h program wieczorny – Konferencja Instruktorska – „Nowy Szlak? Nasza strategia na lata 2018-2025”

Hm. Wojciech Pietrzczyk

Wymagania dot. zapisu: otwarta próba phm.

Celem konferencji jest promowanie projektu Strategii ZHP na lata 2018-2025 i jednoczesne skonfrontowanie go z opiniami uczestników Zlotu Kadry 2017. Podczas konferencji uczestnicy przeanalizują w mniejszych grupach proponowane kierunki strategiczne i w wystąpieniach swoich reprezentantów podzielą się swoimi uwagami oraz przedstawią wypracowane rekomendacje. Najbardziej interesujące zagadnienia poddane zostaną dyskusji w czasie wieczoru konsultacyjnego.

Brak limitu osób.