Warsztaty dla szlaku drużynowych

Drogi Drużynowi!

Podczas V Zlotu Kadry możesz wybrać warsztat, w którym chcesz wziąć udział. 

Szlak 16-25 (każdy podobóz tak samo) i szlak 26+ wybierają po 3 warsztaty z puli. Szlak drużynowych specjalnościowych tylko 1 warsztat z puli.

Tematy warsztatów:

1. Granice bliskości
Sytuacje intymne w pracy wychowawczej oraz polityka bezpieczeństwa moduł dla pełnoletnich drużynowych i przybocznych

Celem warsztatów jest przygotowanie drużynowych i przybocznych do podejmowania tematyki intymności, poszanowania godności i rozwoju seksualnego w codziennej pracy wychowawczej.

2. Co jeszcze w SWA?
Dwa pozostałe obszary tematyczne programu skautowego „Odznaka Skautów Świata”

Celem warsztatów jest zetknięcie drużynowych i przybocznych z problemami globalnymi w zakresie obszarów tematycznych programu (środowisko naturalne, rozwój wspólnoty lokalnej, pokój), z jakich zrezygnowali wybierając swój podobóz.

3. Plan na planowanie
Planowanie pracy w gromadzie/drużynie – sposoby analizowania

Celem warsztatów jest przygotowanie drużynowych do prowadzenia analizy sytuacji, diagnozy potrzeb gromady/drużyny w punkcie wyjścia, stosowania metod pomiaru oraz ich późniejszego monitoringu, a także wykorzystywania aplikacji Programator w codziennej pracy zastępowego i drużynowego.

4. Programowanie strategiczne
Planowanie pracy w drużynie – wyjdźmy od celu

Celem warsztatów jest przygotowanie drużynowych do myślenia strategicznego oraz przygotowanie do tworzenia celów operacyjnych na poziomie drużyny – programowanie pracy drużyny w kontekście nowej wizji strategicznej ZHP oraz pracy z instrumentami metodycznymi.

5. Rozmowy nie takie trudne
Nawiązanie kontaktów z rodzicami oraz otoczeniem działania (szkoła, partnerzy, itp.)

Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie drużynowych do nawiązywania kontaktów z rodzicami i otoczeniem działania jednostki z uwzględnieniem przygotowania do przedstawiania informacji rodzicom w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

6. Korzenie konfliktu
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych w gromadzie/drużynie

Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie drużynowych i przybocznych do radzenia sobie w sytuacjach konfliktu w gromadzie/drużynie.

7. Bezpieczny drużynowy
Bezpieczeństwo – odpowiedzialność prawna drużynowego

Celem warsztatów jest uświadomienie odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszą drużynowi za swoich podopiecznych podczas śródrocznej pracy gromady/drużyny.

8. Praca drużyny w świetle reformy edukacji
Wpływ reformy edukacji na pracę gromad i drużyn

Celem warsztatów jest wsparcie oraz przygotowanie drużynowych i przybocznych do wyzwań w prowadzeniu śródrocznej pracy gromady/drużyny w świetle reformy edukacji rozpoczynającej się we wrześniu 2017 roku.