Szlak dla kadry pozyskującej środki

Komendant szlaku

hm. Beata Matyjaszczyk

Odbiorcy

Osoby zajmujące lub chcące zająć się pozyskiwaniem środków na działania harcerskich jednostek na poziomie hufca, chorągwi; wiek: minimum 16 lat.

Ilość osób na szlaku

od 20 do 30 osób

Opis

Nawet najwspanialsze harcerskie plany nie mają szansy na realizację, gdy w hufcu, chorągwi nie będzie wystarczających środków – w tym finansowych. Do ich pozyskiwania potrzebna jest dobrze przygotowana kadra. Więc jeśli zajmujesz się lub chcesz zająć się pozyskiwaniem środków na działania hufca, chorągwi to właśnie na Ciebie czekamy.

Miło będzie również nam gościć na szlaku osoby zajmujące się: programem w harcerskich jednostkach, aby wiedziały przed jakim wyzwaniem stoją „pozyskiwacze” przygotowując oferty, „kształceniowcy”, aby w planowanych kursach i szkoleniach wprowadzali treści związane z pozyskiwaniem środków.

Na szlaku:

  • wymienimy się doświadczeniami we współpracy z administracją publiczna i innymi partnerami,
  • opracujemy projekt: od pomysłu do gotowej oferty konkursowej – praca indywidualna lub w 2-3 osobowych grupach,
  • zapoznamy się z dobrymi i złymi przykładami złożonych przez organizację ofertami (na autentycznych ofertach złożonych do konkursu),
  • będziemy uczestniczyć w posiedzeniu komisji konkursowej z przedstawicielami administracji publicznej (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku), oceniając przygotowane przez uczestników oferty,
  • przejdziemy przez proces ewaluacji projektu oraz opracujemy sprawozdanie na przykładzie dostarczonych faktur,
  • poznamy różnicę między darowizną, a sponsoringiem, przygotujemy ofertę sponsoringową,
  • poznamy inne formy pozyskiwania środków – podstawy fundraisingu,
  • poznamy przepisy prawa związane z organizacją imprez publicznych, zbiórek publicznych.