Kaszubski

Zarezerwuj termin na V Zlot Kadry ZHP! Bądź z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu szkoleniowym kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W dniach 18-22 sierpnia spotkamy się na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Tokarni.

W ramach szlaku kaszubskiego możesz wziąć udział w

  1. Kursie hufcowych instruktorów ds. zagranicznych.
  2. Szlaku komendantów hufców
  3. Szlaku dla osób pozyskujących środki „Którędy po złoto?”

W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 220 zł. Szlak kaszubski przeznaczony jest dla osób, którzy są kadrą wspierającą.

Zgłoś się na szlak!